พิธีปัจฉิมนิเทศ โครงการอบรมกรรมฐาน ภาคปฏิบัติ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18

วันที่ 11 พ.ค. 2556 พระครูกิตติสารสุมณฑ์ รักษาการรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เป็นประธานในการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่เข้าโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัตกรรมฐาน และมีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมอบรมและให้ความรู้แก่นักศึกษา

page1

การปัจฉิมนิเทศได้มีกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษาโดยประกอบด้วย
– การสวดมนต์ทำวัตรค่ำ – นั่งสมาธิ
– รับฟังโอวาสจาก ท่านพระครูปริยัติสาทร, ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาเขต และท่านพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร.
– กิจกรรมเปิดใจจากตัวแทนนักศึกษาห้องต่างๆ
– ถวายผ้าป่า
ฯลฯ

page2

page3

page4

page5

DSC_0220

DSC_0223

DSC_0227

DSC_0237