การแข่งขันกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 “อีสานเกมส์”

ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดงานกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ โดยวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ครั้งนี้วิทยาเขตศรีล้านช้างส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 59 คน ประกอบด้วยกีฬา ฟุตซอลชาย เซปักตะกร้อทีมชาย-หญิง วอลเลย์บอลชาย-หญิง เปตองชาย-หญิง และแบดมินตันชาย-หญิง รวมทั้งนักศึกษากองเชียร์ จำนวน 52 คน สรุปผลการแข่งขันวิทยาเขตศรีล้านช้างได้รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย รางวัลรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รางวัลรองชนะเลิศเปตองคู่ผสม และรางวัลรองชนะเลิศแบดมินตันชายคู่ การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความสามัคคี ร่วมแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน มมรธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์