ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ กยศ.รวมใจปันรักบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 มกราคม 2561

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ กยศ.รวมใจปันรักบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดย ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ได้เป็นตัวแทนรับมอบ


ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์