ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ในระบบรับตรง (รอบสาม) ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2562
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://admissions.mbuslc.ac.th

View Fullscreen