กำหนดการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

[embeddoc url=”http://slc.mbu.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ภาคปกติ-ปี-2561.pdf” download=”all”]