ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2020 ประกาศ เปลี่ยนวิธีการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2563
24 มีนาคม 2020 ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ ๔)
23 มีนาคม 2020 ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)
18 มีนาคม 2020 แนะนำเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนระยะไกล
17 มีนาคม 2020 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 นักศึกษานอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
16 มีนาคม 2020 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563
16 มีนาคม 2020 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563
16 มีนาคม 2020 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) การรับตรง (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2563
16 มีนาคม 2020 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ การรับตรง (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2563
10 มีนาคม 2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นอกเวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563
10 มีนาคม 2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563
28 กุมภาพันธ์ 2020 ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
1 2 3 22