โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 เมษายน 2561
วันที่ 8 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัด‎โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์‬ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพร ผู้สูงอายุ โดยมีท่านเจ้าคุณพระภัทรธรรมสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ)เป็นประธานในพิธีและกล่าวสัมโมทนียกถาและอวยพรปีใหม่ไทยให้แก่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดงานกีฬาสี ในช่วงเช้าได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมแบ่งนักกีฬาออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีส้ม และสีฟ้า ซึ่งแต่ละสีจะประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ และนักศึกษาศูนย์การศึกษาชุมแพ โดยแบ่งชนิดกีฬาออก กีฬาพื้นบ้าน - วิ่งผลัดกระสอบชาย-หญิง (5 คน) - กร...
อ่านต่อ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 เมษายน 2561
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 15 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนเข้ามาทำการอบรมให้เป็นคนดี เป็นเด็กดีของสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ได้จัดโครงการประเพณีเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ครบรอบ 23 ปี โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แ...
อ่านต่อ

โครงการประเพณีสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 เมษายน 2561
27 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการประเพณีสวดทำนองสรภัญญะ การจัดโครงการในครั้งนี้มีการแข่งขันประกวดสวดทำนองสรภัญญะซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา และประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน ประเภทประชาชนทั่วไปและระดับอุดมศึกษา การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการสืบสานมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้น้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันป...
อ่านต่อ

โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 4 เมษายน 2561
เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นประธานให้โอวาทและเปิดโครงการ เพื่อให้พระนักเผยแผ่ ที่เข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการนำหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่แก่ประชาชน ในการนี้ นายชัยวัฒ...
อ่านต่อ

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง ประเพณีเทศน์มหาชาติ (บุญผะเหวด)

ประชาสัมพันธ์วันที่ 21 มีนาคม 2561
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง เทศน์มหาชาติ (บุญผะเหวด) ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการประเพณีเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ครบรอบ 23 ปี โดย ได้รับเกียรติจากพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ วิทยาเขตศรีล้านช...
อ่านต่อ

งานประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่เผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่เขานิมิต จังหวัดเลย

ประชาสัมพันธ์วันที่ 20 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาจิตอาสา เข้าร่วมช่วยงานประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่เผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่เขานิมิต ตำบลนาอ้อ อำเมืองเลย หลวงปู่เผย วิริโย เป็นพระสายปฏิบัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เริ่มฝึกภาวนามอบตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่คำดี ปภาโส และหลวงปู่สีทน สีลธโน เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาปู่ ซึ่งเป็นพระป่าสายธรรมยุตที่สมถะ มีวัตรปฏิบัติดี ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 17.19 น. สิริอายุ 86 ปี 7 เดือน พรรษา 62 (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ