ประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๙๐ ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้มีการจัดประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่๒/๒๕๕๘  ขึ้น โดยมีพระครูปริยัติสาทร รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานการประชุม

 

DSC_4348 DSC_4349 DSC_4350 DSC_4351 DSC_4352 DSC_4353 DSC_4354 DSC_4356 DSC_4358 DSC_4361 DSC_4363 DSC_4366 DSC_4369 DSC_4370 DSC_4372 DSC_4373 DSC_4374 DSC_4375 DSC_4376 DSC_4379 DSC_4382 DSC_4384 DSC_4385 DSC_4386 DSC_4387 DSC_4389 DSC_4390 DSC_4391 DSC_4392 DSC_4393 DSC_4394 DSC_4395 DSC_4396 DSC_4397 DSC_4398 DSC_4399 DSC_4400 DSC_4401 DSC_4402 DSC_4404 DSC_4407 DSC_4408 DSC_4411 DSC_4412 DSC_4413 DSC_4415 DSC_4416 DSC_4417