งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุมนสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอนาด้วง(ธ)

พระครูกิตติสารสุมณฑ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเลย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุมนสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอนาด้วง(ธ)

1970611_720821224617021_580212022_n

1972536_720821387950338_812039196_n