บริจาคเครื่องกันหนาม ในเขตอำเภอนาแห้ว ตามโครงการ สงเคราะห์น้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 1

วันที่ 6 ม.ค. 2557 ช่วงบ่าย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมกันนำสิ่งของ เครื่องกันหนาว มอบให้กับพระสงฆ์ คณะครู และนักเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ได้แก่ โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านนาแห้ง และโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน ตามโครงการ “สงเคราะห์น้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 1” โดยมี พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานมอบสิ่งของ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาร่วมมอบสิ่งของเครื่องกันหนาว

โรงเรียนบ้านแสงภา

1006373_1504693223089422_940522131_n

1497600_1504693249756086_202633248_n

1604578_1504693236422754_1857070865_n

1510819_1504693313089413_451892617_n

1043890_1504693329756078_363141516_n

1450271_1504693393089405_1477123318_n

1009821_1504693459756065_1351598483_n

1600995_1504693506422727_236516166_n

1510665_1504693553089389_1368604569_n

1538636_1504693579756053_1256200572_n

1512368_1504693633089381_1867674905_n

1545133_1504693666422711_1008752986_n

วัดศรีโพธิ์ชัย

1502475_1504696033089141_283496685_n

1545815_1504696029755808_458174998_n

1505065_1504695973089147_2091698400_n

1507902_1504695933089151_1651887639_n

1525562_1504695919755819_700681688_n

999926_1504695939755817_167083095_n

โรงเรียนบ้านนาแห้ง และโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน

999937_1504699149755496_1934391968_n

1146454_1504698939755517_860204809_n

1510828_1504698816422196_1056277343_n

1520604_1504698933088851_1294612675_n

1520762_1504698956422182_1471465601_n

1535464_1504699159755495_1095011206_n

1549325_1504699276422150_526584775_n

1555280_1504699176422160_1917726770_n

1560372_1504698869755524_978735828_n

1560441_1504698836422194_1319686860_n

1560676_1504699329755478_271354707_n