“พระภัทรธรรมสุธี บรรยายพิเศษหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ป.โท นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา “

เมื่อวันเสาร์ที์ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. พระเดชพระคุณ พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต) ประธานที่ปรึกษา มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เมตตาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร “ครองตนให้ดี ครองงานให้ได้ ครองคนให้เป็น” ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ณ ห้องเรียนบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา

Message us