โครงการอบรมวาทศิลป์ (สัปดาห์ที่ 2)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมวาทศิลป์ในสัปดาห์ที่ 2 ซึ่งโครงการนี้มีกำหนดการอบรมสัปดาห์ละ 2 วันคือ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ในช่วงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 30 กันยายน 2556

DSC_0126 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0143 DSC_0150 DSC_0116 DSC_0119 DSC_0121 DSC_0145