ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล มอบถวายหนังสือภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา ได้เข้าพบและถวายหนังสือ “ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ สิ่งที่ควรค่าสำหรับทุกคนในอนาคต” ซึ่งเป็นหนังสือที่แต่งขึ้นพร้อมกับคณะ แด่ผู้บริหาร มมร.วิทายาเขตศรีล้านช้าง DSC_1365 DSC_1361 DSC_1352

Message us