โครงการสัมมนาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ได้จัดโครงการสัมมนาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาในสถานศึกษา โดยมีพระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมี นายหนูไพ หล้ากันหา ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย.1 เป็นวิทยากร

DSC_1335

DSC_1334

DSC_1300

DSC_1302

DSC_1308

DSC_1306

DSC_1305

DSC_1311

DSC_1310

DSC_1323

DSC_1327

DSC_1319

DSC_1318

DSC_1320

DSC_1332

DSC_1321

DSC_1331

DSC_1326

DSC_1341

DSC_1350

Message us