โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน A Seminar on “English towards ASEAN”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล พร้อมด้วยอาจารย์กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน A Seminar on “English towards ASEAN” ซึ่งจัดโดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556

561889_1400192696872809_745367410_n

1003369_1400192700206142_1700823502_n

1170773_1400194853539260_375044045_n

1175046_1400192743539471_1148731908_n

1175729_1400194863539259_100407736_n

1186330_1400192896872789_1008472295_n

933956_1400193100206102_355351511_n

1185005_1400204043538341_227508201_n

935893_1400198730205539_1634089920_n

Message us