นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 15 สิงหาคม 2556  พระครูปริยัติสาทร,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พร้อมด้วยคณะจารย์ ได้ออกนิเทศ ติดตามดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ ร.ร. ชุมชนวังสะพุง และ ร.ร. เทศบาล 2 อ.วังสะพุง จ.เลย

IMG_8282 IMG_8284 IMG_8285 IMG_8287 IMG_8291 IMG_8293 IMG_8298 IMG_8300 IMG_8301 IMG_8302 IMG_8307 IMG_8308 IMG_8309 IMG_8310 IMG_8311 IMG_8312

Message us