กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พิธีปิด)

วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 17.39 น. พระครูกิตติสารสุมณฑ์ รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ให้ความเมตตาเป็นประธานมอบโล่รางวัลพร้อมกับเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆ ให้โอวาทและกล่าวปิดกิจกรรม

DSC_0939 IMG_8142 DSC_0951 DSC_0948 IMG_8075 IMG_8101 IMG_8102 IMG_8116 IMG_8131 IMG_8141 DSC_0958 DSC_0962 DSC_0967 DSC_0934 DSC_0933 DSC_0929 DSC_0928

Message us