เปิดวงโปงลางศรีลานช้าง

วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ถือโอกาสเปิดวงโปงลางศรีล้านช้าง โดยได้รับเกียรติจาก นายเริงชัย ไชยวัฒน์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดป้ายวง  วงโปงลางศรีล้านช้างได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติสาทร, ดร. รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเป็นผู้อำนวยการวง โดยการจัดตั้งวงโปรลางถือว่าเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

DSC_0238

IMG_7978

DSC_0261

DSC_0263

DSC_0264

DSC_0267

DSC_0269

DSC_0270

DSC_0272

DSC_0273

DSC_0278

DSC_0290

DSC_0304

DSC_0314

DSC_0348

DSC_0354

DSC_0359

IMG_7983

DSC_0362

DSC_0363

DSC_1194

DSC_1196

IMG_7986

IMG_7987

DSC_1202

IMG_7988

IMG_7989

IMG_7990

DSC_1215

DSC_1217

DSC_1219

DSC_1241

DSC_1247

DSC_0378

IMG_7998

DSC_0413

DSC_0414

DSC_0420

DSC_0425

IMG_8004

IMG_8009

IMG_8012

DSC_0977