โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2560

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 -มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดงานวันมาฆบูชาประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิดงาน ด้านนายสัมฤทธิ์ สุภามา ผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ทั้งนี้กิจกรรมโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักเรียนและนักศึกษา ทั้งในจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา ๙ นาที ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การกล่าวสุนทรพุจน์วันมาฆบูชา การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะประเภทบุคคลและประเภททีม และบำเพ็ญประโยชน์

DSC_5199

DSC_5208

DSC_5211

DSC_5213

DSC_5219

DSC_5220

DSC_5223

DSC_5229

DSC_5232

DSC_5242

DSC_5244

DSC_5247

DSC_5248

DSC_5262

DSC_5276

DSC_5282

DSC_5290

DSC_5291

DSC_5293

DSC_5294

DSC_5298

DSC_5307

DSC_5311

DSC_5312

DSC_5315

DSC_5320

DSC_5323

DSC_5331

DSC_5348

DSC_5358

DSC_5362

DSC_5370

DSC_5372

DSC_5375

DSC_5378

DSC_5382

DSC_5383

DSC_5384

DSC_5387

DSC_5393

DSC_5395

DSC_5396

DSC_5397

DSC_5398

DSC_5406

DSC_5411

DSC_5419

DSC_5424

DSC_5428

DSC_5433

DSC_5435

DSC_5450

DSC_5456

DSC_5469

DSC_5478

DSC_5481

DSC_5485

DSC_5486

DSC_5501

DSC_5510

DSC_5524

DSC_5529

DSC_5537

DSC_5540

DSC_5543

DSC_5544

DSC_5548

DSC_5554

DSC_5556

DSC_5567

DSC_5568

DSC_5571

DSC_5573

DSC_5576

DSC_5580

DSC_5589

DSC_5592