ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษาระหว่างวันที่ 1 – 19 มิถุนายน 2566

กรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีความประสงค์ผ่อนชำระสามารถยื่นคำร้องที่ฝ่ายการเงิน ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖