ขอเชิญ น้อง ๆ มัธยมศึกษา ผู้ปกครอง ครูแนะแนว หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
บ้านศรีล้านช้าง ประจำปี 2565 (MBUSLC Open House 2022) ผ่านระบบออนไลน์
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง Join Zoom Meeting ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
https://mbu-ac-th.zoom.us/j/92310998860?pwd=WitwczlqNVI0bWhLOGtobXZFWDFBUT09

Meeting ID: 923 1099 8860
Passcode: 999