ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมความรู้พื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

« 1 ของ 3 »