ต้อนรับนายยูวาล วัคส์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต้อนรับนายยูวาล วัคส์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในการร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อขจัดปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ผ่านการฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “Brave Miss World” ซึ่งถ่ายทอดชีวิตของนางงามอิสราเอล ลินอร์ อบาจิล เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกลักพาตัวและข่มขืน เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เธอจะได้รับตำแหน่งมิสเวิลด์ พ.ศ. 2541

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์