ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

[embeddoc url=”http://slc.mbu.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/ประกาศ-ชื่อผู้ผ่านการสอบ-E-รอบ206062018100346.pdf” download=”all”]