ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พฤษภาคม 2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง (รอบสาม) ประจำปีการศึกษา 2562
27 พฤษภาคม 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
25 พฤษภาคม 2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง(รอบสาม) ปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
20 พฤษภาคม 2019 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2561 นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
16 พฤษภาคม 2019 ตารางเรียนโครงการเรียนปรับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
8 พฤษภาคม 2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2562
6 พฤษภาคม 2019 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ในระบบรับตรง (รอบสาม) ประจำปีการศึกษา 2562
6 พฤษภาคม 2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง(รอบสอง) ปีการศึกษา 2562
1 พฤษภาคม 2019 ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
1 พฤษภาคม 2019 ประกาศ กำหนดวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2561 นักศึกษาภาคปกติ
9 เมษายน 2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบรับตรง รอบโควต้า และโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
1 2 3 4 5 22