ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มกราคม 2020 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การรับแบบโควตา และโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563
7 มกราคม 2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ การรับแบบโควตา และโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563
7 พฤศจิกายน 2019 ตารางเรียน
28 ตุลาคม 2019 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง
9 ตุลาคม 2019 ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
10 กันยายน 2019 ประกาศ เรื่อง การยื่นขออนุมัติสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2562
2 กันยายน 2019 ศรีล้านช้าง มินิลีกคัพ 2019 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 3 คน
31 สิงหาคม 2019 การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นบุคลากรอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
29 สิงหาคม 2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นบุคลากรอัตราจ้าง
14 สิงหาคม 2019 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นบุคลากรอัตราจ้าง
2 กรกฎาคม 2019 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นบุคลากรอัตราจ้าง
11 มิถุนายน 2019 ประกาศ กำหนดการยื่นขออนุมัติสำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 57
1 2 3 4 22