การสวดพระอภิธรรมในงานศพ โดย พระ,ดร.

ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 มิถุนายน 2556
การสวดพระอภิธรรมในงานศพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             โดย ดร. นะโม ๑. พระอภิธรรม คืออะไร?                 พระอภิธรรม แปลว่า ธรรมอันประเสริฐ ธรรมอันยิ่ง ธรรมที่อ...
อ่านต่อ

ประเพณีบุญบั้งไฟกับ ความเข้าใจที่ผิด โดย อ.เตชทัต ปักสังขาเนย์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 มิถุนายน 2556
(เตชทัต ปักสังขาเนย์) ประเพณีบุญบั้งไฟกับ ความเข้าใจที่ผิด ประเพณีที่ชาวอีสานกระทำสืบต่อกันมานาน จนเรียกได้ว่า เรียงตามประวิติศาสตร์และนิทานประรำประราเล่าขานกันมา แต่ที่เป็นจุดเด่นก็เกิดขึ้นที่จังหวัดยโสธร กลายมาเป็นประเพณีแห่บั้งไฟที่ทั่วโลกทราบกัน ประเพณีแห่บั้งไฟนี้ชาวอีสานจะจัดให้มีขึ้นในช่วงของเดือนที่ ๖ กล่าวตามทางจันทรคติ คือเดือนหก  จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม โดยมีจุดมุงหมายคือ การขอฝน เพราะคนอีสานโดยส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาเป็นส่วนใหญ่ จัดได้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ เพราะมีการ...
อ่านต่อ