รับสมัครบุคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นบุคลากรอัตราจ้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ประกาศ รับสมัครบุคลากรอัตราจ้าง ใบสมัครสอบอัตราจ้างเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ใบสมัครสอบอัตราจ้างนักการภารโรง
อ่านต่อ