โครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 17 มีนาคม 2561
รายละเอียดเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เกณฑ์การประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน กำลังโหลด...
อ่านต่อ