ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบรับตรง รอบโควต้า และโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบรับตรง รอบโควต้า และโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ - ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://admissions.mbuslc.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2562 - ยื่นเอกสารรายงานในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องทะเบียนและวัดผล ชั้น 1 อาคาร 2
อ่านต่อ

กำหนดการ พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 31 ตุลาคม 2561
บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ไม่เข้าฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ในวันที่ 10 พ.ย. 2561 จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับประทานปริญาญาบัตรในวันที่ 25 พ.ย. 2561
อ่านต่อ