กำหนดการ พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 31 ตุลาคม 2561

บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ไม่เข้าฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ในวันที่ 10 พ.ย. 2561

จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับประทานปริญาญาบัตรในวันที่ 25 พ.ย. 2561

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์