รับสมัครบุคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นบุคลากรอัตราจ้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 10 ตุลาคม 2561

ประกาศ รับสมัครบุคลากรอัตราจ้าง
ใบสมัครสอบอัตราจ้างเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ใบสมัครสอบอัตราจ้างนักการภารโรง