โครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์วันที่ 17 มีนาคม 2561

รายละเอียดเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
เกณฑ์การประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน