กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง ครบรอบ 23 ปี

ประชาสัมพันธ์วันที่ 16 มีนาคม 2561