ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ประกาศ-ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์-พิเศษ131052017113250_Page_1

ประกาศ-ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์-พิเศษ131052017113250_Page_2

ประกาศ-ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์-พิเศษ131052017113250_Page_3

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์