ประกาศรับสมัครนักศึกษา (เสาร์-อาทิตย์) รอบสอง ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ประกาศรับสมัคร-พิเศษ-217052017110601_Page_1

ประกาศรับสมัคร-พิเศษ-217052017110601_Page_2

ประกาศรับสมัคร-พิเศษ-217052017110601_Page_3

ประกาศรับสมัคร-พิเศษ-217052017110601_Page_4

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป at ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์